اخبار روز تکنولوژی ،گجت ها و تکنولوژی ها و فناوری های روز دنیا در مجله بی بازار