چرا لایه برداری برای پوست بسیار ضروری است؟

چرا لایه برداری برای پوست بسیار ضروری است؟

لایه برداری یکی از مهمترین مراحل برای تمیز کردن خوب پوست در نظر گرفته می شود ، اما متأسفانه بسیاری از خانمها به بهانه کمبود وقت ، این مرحله را نادیده می گیرند . در زمانی که لایه برداری از پوست به طور دوره ای به دستیابی پوست خالص و شفاف مانند پوست کودکان کمک می کند .

ادامه مطلب